medisinsk

Den internasjonale dagen for funksjonshemmede

Den internasjonale dagen for funksjonshemmede

Les om den internasjonale dagen for personer med funksjonshemming i FN i 2022. En FN-godkjent dag som har som mål å fremme forståelse for mennesker med funksjonshemming

Verdens tuberkulosedag

Verdens tuberkulosedag

Les om Verdens tuberkulosedag i FN i 2023. En dag for å øke bevisstheten om verdens dødeligste smittsomme morder.

Nasjonal sikkerhetsdag for hvit stokk

Nasjonal sikkerhetsdag for hvit stokk

Les om National White Cane Safety Day i USA i 2022. Finn ut datoene, historien og tradisjonene til National White Cane Safety Day

Verdensdagen for Downs syndrom

Verdensdagen for Downs syndrom

Les om World Down Syndrome Day rundt om i verden i 2023. Finn ut datoene, historien og tradisjonene til World Down Syndrome Day

Nasjonal alkoholkontrolldag

Nasjonal alkoholkontrolldag

Les om National Alcohol Screening Day i USA i 2023. Finn ut datoene, historien og tradisjonene til National Alcohol Screening Day

Sjeldne sykdoms dag

Sjeldne sykdoms dag

Les om Rare Disease Day i USA i 2023. Over 300 millioner mennesker over hele verden lever med en sjelden sykdom.

Nasjonal Latino AIDS Awareness Day

Nasjonal Latino AIDS Awareness Day

Les om National Latino AIDS Awareness Day i USA i 2022. Finn ut datoene, historien og tradisjonene til National Latino AIDS Awareness Day

Nasjonal Heimlich manøverdag

Nasjonal Heimlich manøverdag

Les om National Heimlich Maneuver Day i USA i 2022. Denne prosedyren har reddet mange liv opp gjennom årene, så det er fornuftig å ha en dag for å fremheve hvordan man gjør det.

National American Diabetes Association Alert Day

National American Diabetes Association Alert Day

Les om National American Diabetes Association Alert Day rundt om i verden i 2023. Diabetes Alert Day er en endags 'vekker' som fokuserer på alvoret ved diabetes og viktigheten av å forstå risikoen din.

National Native HIV/AIDS Awareness Day

National Native HIV/AIDS Awareness Day

Les om National Native HIV/AIDS Awareness Day over hele verden i 2023. Finn ut datoene, historien og tradisjonene til National Native HIV/AIDS Awareness Day

Stå opp mot kreftdagen

Stå opp mot kreftdagen

Les om Stand Up To Cancer Day i USA i 2022. Finn ut datoene, historien og tradisjonene til Stand Up To Cancer Day

Nasjonal tannlegedag

Nasjonal tannlegedag

Les om National Dentist's Day i USA i 2023. Finn ut datoene, historien og tradisjonene til National Dentist's Day

Nasjonal organdonordag

Nasjonal organdonordag

Les om National Organ Donor Day i USA i 2023. Finn ut datoene, historien og tradisjonene til National Organ Donor Day

Internasjonal dag for å avslutte obstetrisk fistel

Internasjonal dag for å avslutte obstetrisk fistel

Les om International Day to End Obstetric Fistel i FN i 2022. Finn ut datoene, historien og tradisjonene til International Day to End Obstetric Fistel

Verdens kreftdag🎗

Verdens kreftdag🎗

Les om Verdens kreftdag rundt om i verden i 2023. Verdens kreftdag er det eneste initiativet der hele verden kan forene seg i kampen mot den globale kreftepidemien.

Cornelia De Lange Syndrome Awareness Day

Cornelia De Lange Syndrome Awareness Day

Les om Cornelia De Lange Syndrome Awareness Day i USA i 2023. En dag for å fremheve denne genetiske sykdommen som rammer 1 av 10 000 levendefødte.

Verdens autismedag

Verdens autismedag

Les om World Autism Awareness Day i FN i 2023. Finn ut datoene, historien og tradisjonene til World Autism Awareness Day.

Akuttmedisinske tjenester for barns dag

Akuttmedisinske tjenester for barns dag

Les om Emergency Medical Services for Children Day i USA i 2023. Finn ut datoene, historien og tradisjonene til Emergency Medical Services for Children Day

Nasjonal bevisstgjøringsdag for graviditet og spedbarnstap

Nasjonal bevisstgjøringsdag for graviditet og spedbarnstap

Les om National Pregnancy and Infant Loss Awareness Day i USA i 2022. Finn ut datoene, historien og tradisjonene til National Pregnancy and Infant Loss Awareness Day

Nasjonal tannpinedag

Nasjonal tannpinedag

Les om National Toothache Day i USA i 2023. Finn ut datoene, historien og tradisjonene til National Toothache Day